FB

Chirurgická ambulance v Mohelnici

Zaměření

Chirurgická ambulance – našim pacientům poskytujeme péči v oboru všeobecné chirurgie, a to jak při akutních, tak při chronických stavech. Chirurgickou ambulanci jsme propojili s jednodenní chirurgií, kde provádíme jednodušší výkony bez nutnosti hospitalizace v nemocnici.

Content chirurgicka ambulance

Poskytované služby:

 • ambulantní chirurgické výkony,
 • operace karpálního tunelu,
 • odstraňování kožních i podkožních útvarů,
 • ošetření zarostlých nehtů,
 • ošetření úrazů vč. RTG vyšetření,
 • rektoskopie,
 • chirurgická konsiliární vyšetření,
 • diagnostika a následná operace jakýchkoliv operačních, chirurgických a traumatologických diagnóz,
 • poradna pro onemocnění žilního systému – varixy,
 • poradna pro kýly – v této poradně jsou vyšetřováni a sledováni všichni pacienti s kýlami – tříselnými, pupečními nebo v jizvách po předchozích operacích,
 • traumatologická poradna – ošetření akutních úrazů, kontroly a konzultace poúrazových stavů.

GDPR: Informace o zpracování osobních údajů »

Ordinační hodiny

 • PO 07:30 - 14:30 MUDr. Jan Rýznar
 • PO 15:30 - 19:30 (každé liché pondělí)
  MUDr. David Seidenglanz
 • PO 15:30 - 19:30 (každé sudé pondělí)
  MUDr. Ruslan Kirpichenko - Chirurgická ambulance s kýlní poradnou
 • ÚT 14:30 - 18:00 MUDr. Ivan Čikl
 • ÚT 08:00 - 12:00 (první úterý v měsíci)
  MUDr. Pavel Sedlák - Traumatologická ambulance (POUZE PRO OBJEDNANÉ)
 • ST 07:30 - 14:30 MUDr. Jan Rýznar
 • ČT 07:30 - 14:30 MUDr. Milan Večeřa
 • ČT 15:30 - 19:30 MUDr. Mihail Ciornii - Ambulance léčby chronických ran
 • 07:30 - 14:30 MUDr. Jan Rýznar
Green clock

Adresa

Chirurgická ambulance Mohelnice
Okružní 10
789 85  Mohelnice

MAPO Healthcare s. r. o.
IČO: 27790771, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 29773.

Green location

Náš tým:

Content file

MUDr. Jan Rýznar

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Tento zkušený lékař má atestaci I. a II. stupně v oboru chirurgie (1986). Je členem České lékařské komory a České chirurgické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V oboru chirurgie má 32letou praxi.

Content file

MUDr. Ivan Čikl

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Je členem chirurgického týmu Nemocnice Šumperk a. s.

Content file

Dana Mikulášová

Jako specializovaná sestra pro chirurgické obory má 39letou praxi. Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Šumperku a Ústav teorie a praxe ošetřovatelství při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Content file

Petra Janíčková DiS.

Je absolventkou Střední zdravotnické školy v Šumperku a Vyšší odborné školy zdravotnické Suverénního řádu Maltézských rytířů v Praze. Má 4letou praxi v oboru chirurgie.