FB

Co by Vás mohlo zajímat o rentgenovém vyšetření

Úvodem

S rentgenem se setkal snad každý z nás. Ať už při návštěvě zubaře nebo v případě úrazu. Spousta pacientů je však nedůvěřivých, zda jim rentgenové záření nezpůsobí zdravotní potíže. Jakému množství ozáření budete při snímání vystaveni a k čemu je možné ho přirovnat?

 

Content shutterstock 575870233  1

Jak rentgen funguje?

RTG metody jsou jedny z nejrozšířenějších a výrazně napomáhají diagnostice v lékařství. Jedná se o paprsky o velmi krátké vlnové délce, které procházejí většinou materiálů. Materiál, který se většinou používá k absorbování záření je olovo, z toho důvodu můžete během vyšetření obdržet olověnou zástěru, která pohltí přebytečné záření. Některé tkáně se na snímku ukazují velmi kontrastně, jiné méně. Například kostní tkáň nebo vzduchová bublina jsou na snímku velice výrazné, měkké tkáně (např. jícen nebo žlučník) se zobrazují špatně a pokud je lékař potřebuje zviditelnit, musí použít kontrastní látku.

Je opravdu nutné rentgen použít?

Lékař samozřejmě vždy zváží možnosti, zda není možné použít jinou metodu. Ale vždy by mělo platit pravidlo, že přínos vyšetření musí být větší než případné riziko z ozáření. Například riziko, že by lékař nemohl uvést zlomenou nohu do správné polohy, je výrazně větší než malá dávka ozáření, která vznikne při rentgenovém snímku. Potenciální újmu se lékaři vždy snaží minimalizovat použitím ochranných prostředků a nové přístroje minimalizují dávky záření na pacienta.

Jakému množství budu během vyšetření vystaven?

Nejčastěji se v praxi setkáte s jednotku milisievert (mSv), které udává hodnotu ionizujícího záření případně dávkového ekvivalentu. Lékařství je jediným oborem, kde je člověk vystavován ionizujícímu záření záměrně, nicméně setkáváme se s ním i běžně z přírodních zdrojů. Například během rentgenu kyčlí, jste vystaveni zhruba stejnému záření (0,3mSv) jako během letu z Tokia do New York a zpět. Celosvětový průměr ozáření z přírodních zdrojů je 2,4 mSv, které pochází z kosmického záření, nebo prvků obsažených v podloží a půdě. U jednoho z nejčastějších rentgenů – rentgenu končetin, jde mluvit o stejném ozáření jako zhruba za den a půl z přírodních zdrojů.

Rentgenového vyšetření se obávat rozhodně nemusíte. Během vyšetření kvalifikovaný personál vždy dbá na bezpečnost a množství dávek, kterým bude pacient vystaven, aby jakákoliv rizika byla co nejmenší a benefity z vyšetření naopak co největší.

V naší nové RDG ambulanci v Mohelnici na Okružní ulici jsme instalovali moderní přístroj se dvěma plochými detektory a rychlým zpracováním obrazu, které umožňuje získat snímek do 2 sekund ve vysokém rozlišení. O každého pacienta se ochotně postará kvalitně vyškolený personál.