FB

COVID 19 - KORONAVIRUS

Úvodem

Content koronavir mapo ambulance.jpg

Doporučujeme sledovat informace z níže uvedených webů:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: mzcr.cz

Státní zdravotní ústav: szu.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje: olkraj.cz

Krajská hygienická stanice olomouckého kraje: khsolc.cz