FB

Domů vás pustíme za pár hodin

Úvodem

Doma je doma. S tímhle heslem by souhlasil nejeden pacient i lékař. Proto se snažíme upřednostnit brzký odchod do domácího léčení tam, kde to zdravotní stav a moderní medicína dovolí.

Content blog 2018 06 28 01

Uzdravte se v příjemném prostředí

Sebeútulnější nemocniční pokoj nemůže konkurovat pohodlí domova. V prostředí, které je pacientovi blízké, stoupá jeho psychická pohoda. Ta má pozitivní vliv na jeho rekonvalescenci a často napomáhá rychlejšímu uzdravení. Přítomnost blízkých tu neomezují žádné návštěvní hodiny. Je naopak jednou z podmínek brzkého propuštění z ambulance. Ani doma totiž pacient nesmí zůstat sám, a tak na něj místo sestřiček dohlíží rodina nebo přátelé.

Místo sestřiček rodina, místo nemocnice vlastní postel – jednodenní chirurgie má řadu výhod

Jednodenní chirurgie bez obav

Domů už za jeden den?! – Nadšení pacientů často vystřídají obavy, jestli brzký odchod domů není na úkor poskytnuté péče. Jednodenní chirurgie rozhodně neznamená vlažnější přístup zdravotníků! I malá operace stále zůstává zákrokem, který vyžaduje zodpovědný přístup lékařů. Ten musí být dokonce ještě preciznější, abychom riziko pooperačních komplikací snížili na úplné minimum. Díky pečlivé předoperační přípravě, vhodnému rozvržení pooperační péče a dodržování pokynů od lékaře představuje jednodenní chirurgie bezpečný způsob, jak se po zákroku vrátit do běžného života.

Domácí léčení má svoje pravidla

Krátký pobyt v nemocnici vyžaduje větší disciplínu ze strany pacienta a spolupráci jeho blízkých. Před propuštěním do domácího léčení musíte mít k dispozici vlastní odvoz a taky dospělého, který se o vás doma postará. Kvůli možným komplikacím byste měli mít po ruce telefon i někoho, kdo vás v případě nutnosti dopraví do nemocnice. Když budete dodržovat všechny pokyny lékaře, proběhne vaše domácí rekonvalescence nejen hladce, ale i rychleji.

Jednodenní chirurgii nabízí i naše ambulance.  Poraďte se s našimi lékaři a vyzkoušejte, jaké to je uzdravit se ve vlastní posteli!