FB

Nepodceňujte tinnitus

Úvodem

Zvonění nebo šumění v uších, které nemá žádný zdroj a trvá nejméně 5 minut. Tinnitus známe skoro všichni, jednou za život se s ním setkalo více než 50 % z nás. Ve většině případů se jednalo o akutní Tinnitus, který do druhého dne přešel. Ale 10-15 % lidí trpí chronickým tinnitem  a pro ně hluk v uších nikdy nekončí.

Content nepodcenujte tinnitus 01

Pískání v uších nepodceňujte
Příčin existuje celá řada. Obvykle se jedná o intenzivní hluk, třeba příliš hlasitý koncert, nebo výbuch petardy blízko ucha. Spouštěčem může být ale i úraz hlavy, rána do ucha nebo ušní zánět. Vyvolat jej mohou i zdánlivě nesouvisející příčiny jako nespavost, úzkost anebo stres. Tinnitus vzniká nenápadně. Po vystavení nadměrnému hluku vám začne pískat v uších. To je akutní tinnitus.

Ačkoliv se jedná o zdánlivou banalitu, nepodceňte to, a co nejdříve se vydejte na ORL. Platí, že čím dříve tím lépe. Při včasném zachycení je šance na vyléčení nebo zlepšení stavu celkem vysoká. Navíc brzké stanovení diagnózy pomáhá předejít postupu z akutní fáze do chronické.

O chronický tinnitus se jedná, pokud trvá déle než 6 měsíců. Když tinnitus přejde do chronického stádia je už šance na zlepšení stavu nebo dokonce úplné uzdravení mizivá.

Univerzální lék neexistuje
Tinnitus není nemoc, ale symptom, který něco ohlašuje. Proto jej nelze vyléčit, ale je potřeba najít příčinu jeho vzniku a tu odstranit.

Pokud na ORL dorazíte s akutním tinnitem včas, budou se lékaři snažit o prokrvení vašeho vnitřního ucha. Toho dosáhnou pomocí léků nebo infuzí. Také by vám mohl pomoci pobyt v barokomoře. Tam pacienti dýchají čistý kyslík a jsou vystavení tlaku, který odpovídá pobytu 16 m pod hladinou vody, což také napomáhá prokrvení ucha.

V případě, že už trpíte chronickým tinnitem, by vám mohla zmírnit obtíže terapie TRT (Tinnitus Retraining Therapy), která napomáhá, aby pacient tinnitus méně vnímal. Za vyzkoušení stojí také TSM metoda, která neinvazivně usměrňuje činnost vybraných částí mozku, pomocí aplikace elektrického proudu do mozkové kůry až do hloubky 20 mm.

I s tinnitem se dá normálně žít
Přibližně 40 % lidí trpících tinnitem má i hyperukuzi. To znamená, že jsou citliví i na úplně běžné zvuky. Tři čtvrtě pacientů má problémy se spaním a až 45 % nemocných trpělo kvůli tinnitu úzkostmi. Ticho pro ně zmizelo v nenávratnu.

Máme ale i dobrou zprávu. Přes 90 % postižených tinnitem se s ním naučilo žít.

Celý proces je z velké části o psychice – čím více se na problém soustředíte, tím silněji jej vnímáte. Pro usnadnění zvyknutí si se používají relaxační terapie a také kognitivně-behaviorální terapie. Hodně pomáhá i poslech terapeutických nahrávek. Třeba bílý šum, zvuky přírody nebo šumění moře. Tyto zvuky napomáhají překrýt tinnitus, usnadňují zvládnutí stresu a pomáhají i na problémy se spánkem.