FB

Rozhovor s MUDr. Chrapkovou

Úvodem

Paní doktorka Chrapková léčí pacienty MAPO ORL v Olomouci. Přečtěte si více o jejich zkušenostech nejen ze zahraničí a proč se rozhodla ordinovat právě v Olomouci.
 

Content mudr chrapkova
 1. Co máte na své práci nejraději? Proč jste si zvolila právě specializaci ORL?
  Na své práci mám nejraději její rozmanitost. Otorinolaryngologie je obor s obrovským přesahem do jiných vědních oborů, například oční lékařství, interní medicína, rentgenologie, alergologie. To byl důvod, proč jsem si po absolutoriu lékařské fakulty zvolila právě tento obor.

 2. Máte za sebou několik zahraničních stáží. Jaký největší přínos Vám přineslo vycestovat a učit se od zahraničních kolegů?
  V zahraničí jsem poznala mnoho kolegů, se kterými jsem mohla porovnat jak zkušenosti v oboru, tak jsem měla možnost nahlédnout na jejich pracoviště a porovnat úroveň vybavení našich ordinací.

 3. Na co jste ve své kariéře nejvíce pyšná?
  Jsem ráda, že mám možnost pracovat v oboru, který v poslední době zažívá velký vzestup. Úroveň diagnostiky chorob v ORL oblasti je dnes úplně jinde, než před pětadvaceti lety, kdy jsem v oboru začínala. Největší zadostiučinění mám, když se mi do ordinace vrátí pacient nebo rodiče od nemocného dítěte, kteří mi poděkují za péči, pochválí mě i sestřičku za vstřícnost, za rychlost ošetření. Pak jsem ve skrytu duše pyšná.

 4. Proč jste si vybrala právě MAPO Ambulance?
  To, že jsem si vybrala práci v MAPO Ambulanci souvisí především s tím, o čem jsem mluvila před chvílí. Vybavení ordinace je opravdu na nejvyšší technické úrovni, což mi dovoluje, abych v klidu vykonávala svoji práci. Spolupráce s kolegy ve firmě MAPO je vynikající. Když mám jakýkoliv problém, vždy jsou ochotní mi vyjít vstříc. Myslím, že mohu říct, že je radost chodit do takového zaměstnání.

 5. Jaké možnosti a výhody nabízí ORL Ambulance v Olomouci?
  K dispozici mám nejnovější vyšetřovací jednotku s mikroskopem, flexibilní endoskop, kterým vyšetřím i narozené miminko. Naše ambulance nabízí možnost vyšetření sluchu audiometrem a tympanometrem, pro novorozence nabízíme orientační vyšetření sluchu otoakustickými emisemi, což je neinvazivní metoda, která může brzy odhalit případnou poruchu sluchu u dětí. Naší další specializací je to, že máme přístroj na elektrokoagulaci, což znamená, že pacienty s krvácením z nosu nemusíme odesílat na vyšší pracoviště a ošetříme je přímo u nás. Pokud pacient zavolá předem a objedná si termín, pak je ošetřen na čas.

 6. Kolik máte pacientů? Přijímáte nové pacienty?
  V naší kartotéce je zhruba 3 000 pacientů. Nové pacienty stále přijímáme.

 7. Jak často bychom měli chodit na prohlídku ORL?
  Na ORL vyšetření bychom se měli objednat jednou za rok. Zvlášť důležité je u osob se   ztrátou sluchu, u kterých bychom měli jednou za rok kontrolovat křivku ztráty sluchu. Každý pacient trpící alergií by měl také absolvovat naši prohlídku jedenkrát ročně. V dětském věku jsou důležitá vyšetření nosních